Obowiązki dostawców i sprzedawców w zakresie informowania o zużyciu energii przez telewizory

Możliwość wyboru energooszczędnych produktów jest bardzo istotna dla konsumentów i ma wpływ, zarówno na zużycie energii elektrycznej w skali globalnej, jak również na rachunki konsumentów za zużycie energii. Dokonując wyboru odbiornika telewizyjnego pamiętajmy, że dostawcy i dystrybutorzy są zobowiązani do informowania konsumentów m.in. o rocznym zużyci energii elektrycznej.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mając na uwadze fakt, iż regulacje dotyczące elektrycznych produktów, w tym m.in. telewizorów, obowiązują od niedawna, a wyniki prowadzonych kontroli pokazały, że część producentów i sprzedawców nie w pełni realizuje obowiązki informowania konsumentów o zużyciu energii przez oferowane produkty, przygotował Informator o obowiązkach dostawców i dystrybutorów w zakresie informowania o zużyciu energii przez telewizory.
Przygotowany w UKE Informator ma pomóc dostawcom (producentom i importerom) oraz dystrybutorom (sprzedawcom) telewizorów zapoznać się, z obowiązkami, jakie nakłada na nich ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady  2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów.
Publikacja ta będzie pomocna również dla konsumentów, ponieważ określa zakres informacji, których powinien udzielić dostawca przy zakupie telewizora.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2019 09:58