Zmiany cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), ogłasza zmiany do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2014 r.
 
Poczta Polska S.A. przedłożyła projekt zmian do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe. Zmiany dotyczą cen przesyłek:
 1. w obrocie krajowym:
 • listowych nierejestrowanych, w tym nadanych na poste restante, ekonomicznych gabaryt A do 350 g,
 • poleconych (wraz z opłatą za traktowanie przesyłki jako poleconej), w tym nadanych na poste restante:
 • ekonomicznych gabaryt A do 350 g,
 • ekonomicznych gabaryt B do 350 g,
 • ekonomicznych gabaryt B ponad 350 do 1000 g,
 • priorytetowych gabaryt A do 350 g,
 • priorytetowych gabaryt A ponad 350 do 1000 g,
 • priorytetowych gabaryt B do 350 g,
 • priorytetowych gabaryt B ponad 350 do 1000 g,
 • priorytetowych gabaryt B ponad 1000 do 2000 g,
 • listowych z zadeklarowaną wartością, w tym nadanych na poste restante:
 • ekonomicznych gabaryt A do 350 g,
 1. w obrocie zagranicznym:
 • listowych nierejestrowanych:
 • ekonomicznych do 50 g do krajów europejskich i pozaeuropejskich,
 • priorytetowych do 50 g w strefach A, B, C, D,
 • poleconych (wraz z opłatą za traktowanie przesyłki jako poleconej):
 • priorytetowych do 50 g w strefach A, B, C, D,
 • priorytetowych 50-100 g w strefach A, B, C, D;
 • listowych z zadeklarowaną wartością:
 • priorytetowych do 50 g w strefach A, B, C, D,
 • priorytetowych 50-100 g w strefach A, B, C, D.
Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe, Prezes UKE może wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Dlatego przedłożony przez Pocztę Polską S.A. projekt zmian do cennika został przeanalizowany pod kątem jego zgodności z przepisami Prawa pocztowego stanowiącymi, że:
 • usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach (art. 46 ust. 1 pkt 4),
 • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1),
 • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, z czym wiąże się m.in. możliwość uzależnienia wysokości opłat w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki (art. 53 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1).
Przeprowadzona analiza nie dała Prezesowi UKE podstaw do wniesienia sprzeciwu w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika. W związku z tym zmiany wejdą w życie w planowanym przez Pocztę Polską terminie, tj. od 1 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej (http://www.poczta-polska.pl), a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.01.2014 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:24