Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie  art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), ogłasza zmianę do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, która wejdzie w życie z dniem 7 kwietnia 2014 r.

Poczta Polska S.A. przedłożyła projekt zmiany do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe. Zmiana dotyczy opłaty za kartkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym.

Jednocześnie kartka pocztowa nie będzie stanowiła, tak jak dotychczas, odrębnej pozycji cennikowej w obrocie krajowym, ale została uwzględniona w pozycji dotyczącej przesyłki listowej nierejestrowanej. W ten sam sposób kartka pocztowa została uwzględniona w obrocie zagranicznym.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe Prezes UKE może wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy.

Dlatego przedłożony przez Pocztę Polską S.A. projekt zmiany do cennika został przeanalizowany pod kątem jego zgodności z przepisami Prawa pocztowego stanowiącymi, że:

  • usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach (art. 46 ust. 1 pkt 4),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, z czym wiąże się m.in. możliwość uzależnienia wysokości opłat w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki (art. 53 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1).

Przeprowadzona analiza nie dała Prezesowi UKE podstaw do wniesienia sprzeciwu w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika. W związku z tym zmiana wejdzie w życie w planowanym przez Pocztę Polską terminie, tj. od 7 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 02.04.2014 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:22