Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.), ogłasza zmiany do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r.

Poczta Polska S.A. przedłożyła projekt zmian do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.

Zmiany dotyczą opłat za przesyłki:

  1. w obrocie krajowym:
  • listowe nierejestrowane do 350 g, gabaryt A, ekonomiczne i priorytetowe, w tym kartka pocztowa ( także nadane na poste restante);
  • paczki pocztowe we wszystkich przedziałach wagowych, gabaryt A i B, ekonomiczne i priorytetowe (także nadane na poste restante) – z wyjątkiem paczek pocztowych o masie ponad 1 kg do 2 kg i ponad 5 kg do 10 kg, gabaryt B, priorytetowych;
  • paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością we wszystkich przedziałach wagowych, gabaryt A i B, ekonomiczne i priorytetowe (także nadane na poste restante);
  • potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej;
  1. w obrocie zagranicznym:
  • listowe nierejestrowane priorytetowe do 50 g, w tym kartka pocztowa, w strefach A, B, C, D.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe Prezes UKE może wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Przedłożony przez Pocztę Polską S.A. projekt zmian do cennika został przeanalizowany pod względem jego zgodności z przepisami Prawa pocztowego stanowiącymi, że:

  • usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach (art. 46 ust. 1 pkt 4),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, z czym wiąże się m.in. możliwość uzależnienia wysokości opłat w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki (art. 53 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1).

Przeprowadzona analiza nie dała Prezesowi UKE podstaw do wniesienia sprzeciwu w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika. W związku z tym zmiany wejdą w życie w planowanym przez Pocztę Polską S.A. terminie, tj. od dnia 1 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 22.02.2016 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:20