Zmiana cennika usług powszechnych Poczta Polska S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie  art. 59 ustawy Prawo pocztowe, ogłasza zmiany do obowiązującego cennika pocztowych usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w cenniku dotyczą „Części II: usługi powszechne w obrocie zagranicznym” i w większości wynikają z decyzji Kongresu Światowego Związku Pocztowego, który odbył się w Doha w 2012 r. Zdecydowano wówczas o rezygnacji krajów członkowskich ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych, która to decyzja wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

Zmiany zostają wprowadzone w następujących rozdziałach „Części II: Usługi powszechne w obrocie zagranicznym”: XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Polegają one na wprowadzeniu nowego brzmienia rozdziałów oraz na aktualizacji pozycji cennikowych ze względu na fakt likwidacji przesyłki „poleconej ekonomicznej”, przesyłki „Worek M polecony ekonomiczny” a także przesyłki „listowej ekonomicznej z zadeklarowaną wartością”.

Poczta Polska S.A. doprecyzowała również część definicji i opisów w poszczególnych rozdziałach cennika gdzie nastąpiły zmiany.

Wprowadzane zmiany nie dotyczą wysokości cen usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Cennik usług powszechnych jest dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 23.12.2013 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:27