Plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1907), przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Celem sporządzania planów jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom.

Rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów określają: 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia przedsiębiorca obowiązany jest sporządzić plan w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej albo od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

Dla przedsiębiorców świadczących usługi przed wejściem w życie rozporządzenia termin sporządzenia planu upłynął z dniem 17 lutego 2011 r.

Wytyczne oraz procedura sporządzenia planu, uwzględniają zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 10:04