Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Celem sporządzania planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom.

Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określa, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 1464).

Przedsiębiorcy posiadający plan, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia obowiązani są do sporządzenia planu wg. niniejszego nowego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Wytyczne oraz procedura sporządzenia planu znajdują się w załączniku.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Siebyła
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.02.2021 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2021 11:42